Uitbreiding team Houweling Architecten met een architect

Uitbreiding team

Sinds begin van dit jaar is ons team uitgebreid met een ervaren architect. Deze uitbreiding van ons team helpt ons om ons als bureau meer te oriënteren op duurzaam ontwerpen, zoals biobased bouwen, klimaatadaptief en natuurinclusief ontwerpen en biophillic design. Janine Otten-Kardol heeft na haar studie Bouwkunde aan de TU in Delft een aantal jaar bij een architectenbureau gewerkt en is daarna 12 jaar als zelfstandig architect werkzaam geweest. Janine vertelt: ‘Omdat ik het alleen lastiger vond om me te blijven ontwikkelen en het gesprek met collega’s miste, ben ik blij dat ik een professioneel bureau heb gevonden met fijne collega’s.’

Duurzaam wonen en werken

Janine vervolgt: ‘De afgelopen jaren ben ik me meer en meer gaan richten op de uitdaging de klimaatimpact van de bouw te verkleinen. Hierbij ontdekte ik dat dit hele mooie kansen biedt voor architecten. Denk aan architectuur met een positieve impact op het welbevinden van gebruikers, materiaalgebruik dat de natuur niet uitput en een integrale benadering van de bouwopgave waarin er ook ruimte is voor de natuur en deze zelfs kan versterken. Deze kennis zet ik graag in om de ambitie ‘Duurzaam wonen en werken’ van Houweling Architecten verder vorm te geven!’

Meer weten over onze duurzame aanpak van projecten? Neem vrijblijvend contact op.

2023-10-17T15:23:50+02:00