Expertise

Stedenbouw

Stedenbouw

Leefomgevingen creëren voor generaties

Samen met u ontwerpen we een plek waar mensen optimaal wonen, werken en/of recreëren. Met de juiste balans tussen ambities en haalbaarheid. Met Houweling Architecten als creatief partner, die ook commercieel meedenkt, maakt u een overtuigend plan.

Houweling Architecten snapte mijn ambitie gelijk. Met ervaring in particuliere villa’s zijn ze sterk in unieke projecten. Ze ontwerpen waar de markt behoefte aan heeft. Tegelijkertijd hebben ze ook commercieel inzicht. Houweling is een creatieve en betrokken partner die afspraken nakomt.

Martijn Brekelmans | Pure Development

Advies

Stedenbouwkundige concepten

Heeft u behoefte aan iemand die in een vroeg stadium meedenkt met ruimtelijke vraagstukken op het gebied van stedenbouw? We beschikken over een brede kennis en faciliteren dit middels onze concepten.

Expect more

Relatie met gemeenten

Wij hebben goede relaties met omliggende gemeenten. We weten de gezamenlijke visie door te vertalen naar een overtuigend plan. Daarbij adviseren we u in alle benodigde aanvragen.

Grote slagingskans

We verliezen de haalbaarheid van een project nooit uit het oog en weten de mogelijkheden maximaal te onderzoeken. Onze ontwerpen zijn doeltreffend en worden daadwerkelijk gerealiseerd.

Maximale waarde

We ontwerpen mooie en duurzame gebouwen die de leefomgeving verbeteren en de waarde verhogen. Gebouwen met klasse en verfijning waarin mensen optimaal kunnen wonen, werken of recreëren.

Sociale cohesie

We hebben aandacht voor diveristeit en de mate waarin bewoners zich met elkaar en hun leefomgeving verbonden voelen. Ook de samenhang met groen en water wordt meegenomen.

Over ons

Meer dan een architectenbureau

We zijn meer dan een architectenbureau. We zijn betrokken adviseurs die u gedurende het hele proces ontzorgen en begeleiden. Onze specialisten nemen u bij de hand en trekken het project vlot. We brengen het ontwerp tot leven en verfijnen het samen tot het ultieme resultaat.

Meer dan een architectenbureau