Woontoren in Park Triangel in Waddinxveen

Er is een ontwerp gemaakt voor een woontoren in Park Triangel tussen een nieuwgebouwde woonwijk en de A12/spoorlijn ter hoogte van Waddinxveen. Vanwege de geluidgevoeligheid is goed onderzocht welke functies waar gepositioneerd moeten worden om een optimale haalbare toevoeging voor de wijk te creëren. Een mix van functies wordt toegevoegd, als kantoren, productie bedrijven, storage units, maatschappelijke dienstverlening en wonen en werken. De woontoren zal met zijn groene gevel op elke laag een comfortabele buitenruimte garanderen voor de bewoners. De insteek is om deze woontoren volledig duurzaam te realiseren waarbij grote aandacht is voor klimaat(adaptatie) en leefmilieu. Het wordt een modern, groen en functioneel gebouw.