Historische basisschool Rotterdam gerenoveerd en verduurzaamd

In Rotterdam hebben we in opdracht van de gemeente Rotterdam de restauratie van een school aan de Tolhuisstraat te Katendrecht uitgewerkt. Het is een ruim 100 jaar oud schoolgebouw dat valt onder monumentenzorg. Onze werkzaamheden bestonden uit:

  • Het leveren van bouwkundige advieswerkzaamheden;
  • We hebben plattegronden van de verbouw gemaakt, rekening houdend met kenmerkende gevels;
  • Diverse vergunningen bij gemeente aangevraagd;
  • Diverse vergunningen bij bureau monumentenzorg aangevraagd;
  • De ontwerpen en/of adviezen van de overige betrokkenen bij het project gecoördineerd.

Oude school wordt nieuw leven ingeblazen

In 2013 zijn plannen ontwikkeld om het schoolgebouw zijn oude functie terug te geven. Ondanks de verbouwingen is de oorspronkelijke structuur van de school grotendeels nog aanwezig. Deze structuur bestaat uit een centraal trappenhuis en drie verdiepingen met telkens een gang, klaslokalen en toiletblokken. Tijdens de verbouwing stuitte het gemeentelijke Ingenieursbureau op een aantal oorspronkelijke houten schuifpuien. Dat die authentieke elementen door de jaren heen bewaard zijn gebleven was voor alle betrokkenen een verrassing. De puien zijn vervolgens door het hele gebouw geplaatst en scheiden de verschillende lokalen, maar kunnen ook alle lokalen op één verdieping aan elkaar koppelen. Die flexibiliteit van de verschillende ruimtes sluit perfect aan op het Dalton-onderwijs.

In samenwerking met de monumentencommissie zijn bepaalde delen van het gebouw vervangen om het onderwijs te verbeteren. Zo zijn voor gebruikscomfort de verroeste ramen met enkelglas vervangen door ramen met dubbele beglazing. Het gebouw is energieneutraal, heeft een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid.

Door deze renovatie zijn de oorspronkelijke functie én de flexibiliteit van het gebouw hersteld en hebben de Katendrechtse schoolkinderen een bijzondere, moderne school met een eigen geschiedenis. De verouderde school is veranderd in een droompand. De directeur van de school is heel blij met het gebouw. De ideeën en wensen die er waren zijn in dit gebouw vrijwel allemaal verwezenlijkt. Het is een prachtig pand om in te werken en heeft ook iets goed gedaan met de straat.

De werkwijze van Houweling Architecten

Onze kracht is om goed te luisteren en de vertaalslag te maken naar een ontwerp, gebouw en sfeer waarin leerkrachten graag willen zijn en kinderen zich op hun gemak voelen. Wij ontwerpen mooie en duurzame gebouwen, met de modernste programma’s en technieken, om gebruikers, leerkrachten en leerlingen, de ruimte en omgeving te bieden waarin zij optimaal kunnen werken en leren, met ruimten voor creativiteit en concentratie, om samen te zijn en tot rust te komen.
Voor leerlingen een plek om onderwijs te genieten maar ook om samen te zijn met vrienden en te ontspannen.

Wij hechten waarde aan architectuur waarbij creativiteit, duurzaamheid, en beleving centraal staan. Ons doel is dat de gebouwen en ruimten bijdragen aan de mooie momenten die gebruikers beleven. Daarmee ontwerpen wij in feite de omgeving van momenten, herinneringen en ervaringen. Denk aan een verjaardag in de klas, een schoolfeest maar ook vergaderingen of oudergesprekken. Leerkrachten, ouders en leerlingen voelen zich thuis en op hun gemak.

“De kinderen van de Globetrotter hebben hier een fantastische plek om te leren. Naast de fraaie afwerking en oog voor historische details stond bij de verbouwing kwaliteit van onderwijs voorop. Het binnenklimaat en type onderwijs zijn dan ook leidend geweest voor de verbouwing van het klassieke pand. En met de zonnepanelen heeft het ook meteen een duurzaam en modern randje gekregen.” Sinds 1 januari 2016 investeert de gemeente Rotterdam, gedurende een periode van tien jaar, een half miljard euro in nieuwe huisvesting voor onderwijs. ,,Goed onderwijs verdient mooie schoolgebouwen.’’