Bijzondere projecten voor het nieuwe jaar

We blikken alvast vooruit naar het nieuwe jaar en laten u graag zien waaraan we werken en welke bijzondere projecten het komende jaar verder uitgewerkt worden.

Vooruitblik 2023

Afgelopen jaar zijn er diverse mooie projecten gestart die in 2023 verder uitgewerkt en gerealiseerd worden. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld particuliere villa’s en stedenbouwkundige projecten. Dit jaar zijn we ook gestart met het integreren van interieurarchitectuur in de ontwerpen, hier zult u het komende jaar meer van zien. We hebben een diversiteit aan opdrachtgevers, particulieren, ondernemers, ontwikkelaars en zorginstellingen.

Nieuwe ontwikkelingen en bijzondere projecten

De laatste jaren worden we steeds eerder in het proces betrokken. Van het zoeken naar een kavel, wijzigen van bestemmingsplannen en contacten met gemeenten. Dit heeft als voordeel dat we goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in het gebied.

We krijgen ook steeds meer stedenbouwkundige plannen, zoals ontwikkeling van locaties. Het is mooi om te zien dat opdrachtgevers ons daar ook voor weten te vinden. Hebben we eenmaal een stedenbouwkundig plan dan kunnen we ook gelijk meedenken met het vervolgtraject.

Ook werken we voor gerenommeerde zorginstellingen aan nieuwe huisvestingsconcepten voor gehandicaptenzorg.

Uitdagingen en duurzaamheid

De manier van bouwen wordt steeds meer circulair, natuurinclusief en biobased. Duurzaam en toekomstbestendig bouwen is een belangrijk onderdeel van onze ontwerpen. We hebben een wateropgave en maken daarbij veel gebruik van groene gevels.

Er zijn veel uitdagingen in ontwikkelingen in de bouw en in duurzaamheid. Als creatief bureau zien we altijd kansen en mogelijkheden om hier met onze opdrachten mee om te gaan. In iedere opgave willen we onze klanten enthousiasmeren en adviseren op gebied van duurzame maatregelen.

Komend jaar zullen we ook ons houtbouw concept verder uitwerken. Meer informatie over deze concepten leest u onder expertise concepten.

2023-11-02T12:18:36+01:00