Prijsvraag recreatief paviljoen Stompwijk

Voor een prijsvraag is een recreatief paviljoen in Stompwijk, gemeente Leidschendam-Voorburg, ontworpen. Het programma voor het recreatief knooppunt sluit aan bij de behoeftes van de diverse bezoekers welke bestaan uit gezinnen met jonge kinderen, fitte vutters, passanten, schoolklassen, toeristen en expats. Kortom een doorsnede van de samenleving die op deze plaats elkaar én de natuur gaat ontmoeten.

Architectuur

Als uitgangspunt voor het ontwerp en de vormgeving is de druppel, als kleine hoeveelheid water, genomen. Het is bekend dat de bolvorming van een druppel ontstaat, in de vrije ruimte, doordat de moleculen van de vloeistof elkaar aantrekken: door dit verschijnsel (dat cohesie heet) rangschikken zij zich zo dicht mogelijk opeen, namelijk in een bolvorm. Deze cohesie duidt op de aantrekkingskracht van water en symboliseert daarmee de aantrekkingskracht welke de locatie heeft op de bezoeker, de ontmoeting van mens en natuur.
Daarbij ook op de sociale cohesie, doordat het knooppunt een brede doelgroep heeft en alle lagen uit de samenleving verbind. Twee druppels ontmoeten elkaar en vormen de ‘footprint’ van het paviljoen. Op de plaats waar de druppels in elkaar versmelten is de ontmoetingsplek en samenkomst van de bezoeker. Het pand is voorzien van een flexibele installatie die eenvoudig aangepast kan worden aan mogelijk toekomstige duurzamere oplossingen.

Landschap rondom het paviljoen

Architectuur en landschap vormen een logische eenheid, de oorspronkelijke landschapselementen, water en weide vormen de basisbouwstenen van het landschap. Uit het landschap voorkomende materialen als hout en turf vormen de basis van het gebouw.

De compositie van het gebouw vind zijn oorsprong in een waterdruppel en wordt binnen de locatie op een door water omgeven plek gebouwd. De recreant wordt ontvangen op een omsloten (beschut) plein/terras, om vervolgens vanuit het gebouw en het terras het open weidelandschap te beleven. Het element aan de linkerzijde van de entree laat de samenwerking zien tussen het landschappelijke en bouwkundige deel van het paviljoen. Het landschappelijke element is een doorzetting van de vorm van het bouwkundige deel en is opgebouwd uit schanskorven gevuld met turf, verwijzend naar de historie.

Dit ontwerp voor een paviljoen heeft de prijsvraag gewonnen. Helaas is de uitvoering nooit tot stand gekomen.