Herontwikkeling bedrijfsgebouwen De Goudse Poort Gouda

De Goudse Poort

De Goudse Poort is een bedrijventerrein aan de rand van Gouda. Wanneer je vanaf de snelweg Gouda binnenrijdt kom je er doorheen. Het gebied wordt momenteel gerevitaliseerd en verduurzaamd. Leegstaande kantoren maken plaats voor bedrijfs- en productiehallen, opslagruimte, werkplaatsen en bedrijfsruimten.
Binnen dit bedrijventerrein neemt de toegangsweg (ook Goudse Poort genaamd) een speciale plek in. Hier vestigen zich bedrijven voor wie zichtbaarheid van belang is. De gemeente spreekt over de ‘etalage van Gouda’.

Plan bedrijfsgebouwen Goudse Poort

Het plan bestaat uit twee duurzame gebouwen die onderling gekoppeld zijn. Beide gebouwen kenmerken zich door een eenvoudig hoofdvolume met een transparante plint waarin bedrijven komen met een etalagefunctie. Om het ensemble niet massaal te maken krijgen de beide panden elk een eigen uitwerking qua architectuur. Zo lijken het twee gebouwen in plaats van één complex.

Vanuit de Goudse Poort gezien vallen de glazen plint en de uitkragende boxen van gebouw 1 het meeste op; zij etaleren wat er in het gebouw gebeurt; Op de begane grond zit een bedrijf met exposure en op de verdiepingen zitten opslagboxen voor particuliere en zakelijke gebruikers. De gebruikers van deze opslagboxen kunnen het gebouw met een voertuig binnenrijden en zo makkelijk goederen opslaag of afhalen.
De uitkragende volumes breken de schaal van het hoofdvolume en brengen zo de menselijke maat in het gebouw. In de zijgevel is de hellingbaan naar de opslagboxen zichtbaar. De glazen en houten accenten in combinatie met de open plint geven tactiliteit aan het gebouw.

Ook gebouw 2 vertelt wat over de achterliggende functie; op subtiele wijze worden de opslagboxen zichtbaar in de gevel. Gebouw 2 heeft een overwegend houten gevel gescheiden door horizontale banden om het gebouw schaal te gevel. De accenten van glas en staalplaat verwijzen naar de opslagboxen die zich achter de gevel bevinden.

Vanaf de eerste verdieping zijn de gebouwen met elkaar verbonden middels een glazen oversteek.

Vergroening Goudse Poort

De gebouwen zijn gelegen aan de Goudse Poort, de groene loper die de snelweg met de binnenstad verbindt.
De volumes van beide gebouwen zijn passend in de omgeving ontworpen met het oog op de vergroening van de Goudse Poort. Deze vergroening uit zich in het materialiseren van het gebouw en de inrichting van het terrein.
De gevels worden uitgevoerd in verduurzaamd hout en het dak wordt voorzien van een vegetatiedak met grassen, kruiden en dwergheesters die de lokale biodiversiteit zullen bevorderen.
Op het terrein zal het regenwater worden opgevangen in een vijver als buffer voor de omgeving.
De vergroening van het terrein is ook te zien in de aanplanting van nieuwe bomen en struiken en het toepassen van waterdoorlatende verhardingen van bijvoorbeeld de parkeerplaatsen.
Het terrein wordt open voor publiek zodat iedereen de vergroening kan ervaren.